A Cambridge Business Design Academy (CBDA)

CBDA angliai székhellyel működő oktatási centrum. A CBDA rendelkezik az „Award for Training and Higher Education (ATHE)” brit akkreditációs központ nemzetközileg elismert akkreditációjával (https://athe.co.uk/learner-registrations/) –  A Cambridge Business Design Academy képzéseinek minőségbiztosítására az angol ATHE protokollok betartásának folyamatos felügyelete jelent garanciát.

A CBDA -Európában, Ázsiában ATHE akkreditált képzőhelyként – a gazdasági/üzleti képzések területén jogosult az Extended Diploma in Managing People or Managing in Finance, or Managing in Sales and Marketing or Managing in Operations szakirányokban Level 6 (BA/BSc ekvivalens), Level 7 (MA/Msc/MBA ekvivalens) képzés folytatására.

Az Extended Diploma in Managing Level 6 ekvivalens a BA, a Level 7 az MBA és a Level 8 pedig a PhD fokozatokkal.Azon hallgatók, akik képesek teljesíteni a képzési követelményeket, azoknak lehetősége van az ATHE-val kapcsolatban álló egyetemek valamelyikén egy adott eljárás lefolytatását követően megkapni a Certficate-jükkel ekvivalens egyetemi fokozatot is.

Az ATHE tevékenységének “felügyelő szerve” a 2010-ben létrehozott “The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual – Vizsgáztatások és Minősítések Szabályozási Irodája) https://www.gov.uk/government/organisations/ofqual.

OFQAL Angliában a minősítő programok, vizsgák és értékelések független szabályozó testülete és szakmai minősítések szabályozója. Ez azt jelenti, hogy miután a Cambridge Business Design Academy követi az ATHE előírásait a legmagasabb sztenderdeknek megfelelően működik.

 

A Cambridge Business Design Academy (CBDA) oktatása két fázisból tevődik össze

Az első fázisban hallgatóink a választott csoportnak megfelelően,magasan qualifikált szaktanár segítségével a tananyagot interaktív előadás formájában hallgathatják meg. Az elhangzott előadásokról írásos anyagot kapnak kézhez.

Második fázisban az egyéni tanuláson van a hangsúly. Az a hallgató tud sikeres vizsgát tenni, aki nagy hangsúlyt helyez az önálló tanulásra. A sikeres egyéni felkészüléshez hallgatóink számára nyilvános a honlapon elérhető a javasolt és a kötelező szakirodalmak jegyzéke.

 

 Minősítések és Kreditrendszer Keretei (RQF)

https://ofqual.blog.gov.uk/2015/10/01/explaining-the-rqf/

https://www.gov.uk/government/news/ofqual-to-introduce-new-regulated-qualifications-framework

Az ATHE a Regulated Qualifications Framework (RQF) minősítés és kredit rendszer szerint működik.

Ez az újfajta keretrendszer egyértelművé és konzisztenssé teszi, hogy a különböző szintű tematikus képzések követelményei hogyan épülnek fel és az egyes szintek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a különböző ATHE Központok így a A Cambridge Business Design Academy  is egységesen tudják a követelményeket, elvárásokat megfogalmazni a hallgatóik felé, illetve a a különböző készségeik, képességeik alapján teljesítményüket meg bízhatóan értékelni, az egyes minősítéseket odaítélni. A RQF rendszer sokkal alkalmasabb arra, hogy referenciaként szolgáljon, ezért a QCF szabályok 2015. októbere óta már nem alkalmazhatóak.

Az új minősítési kreditrendszer azt mutatja, hogy a hallgatók a tanult tantárgy minősítési szintjének, követelményeinek, elvárásainak vonatkozásában milyen szintű megértést, tudást, a tanultak alkalmazását, önálló cselekvést tudnak demonstrálni.

Valamennyi ATHE minősítés a Regulated Qualifications Framework (RQF) alapján áll. A minősítések fokozatai nehézségek szempontjából a belépési szinttől a 8-as szintig terjednek. A Cambridge Business Design Academy jelenleg oktatási programja az Európai Minősítési Keret 6-os szintjének. Ez azt jelenti, hogy a minősítése ekvivalens más nemzetközi minősítésekkel és ezért a világ más országaiban is elismert.