Auditor képzések

  • Belső auditor
  • Fő auditor

A Belső auditori és a Fő auditori végzettséget a nemzetközileg elismert Level 6 (BA)szint elvégzésével párhuzamosan meg szerezhető  képesítés.

Auditori képzések

A vállalatok hatékony működéséhez, az adott szabvány szerint kialakított és működtetett irányítási rendszert ki kell alakítani és azt időszakosan felül kell vizsgálni. A rendszer működőképességének vizsgálatát rendszeraudit keretében végezhetik a vállalat saját berei (a vállalati auditorok belső auditok keretében) A belső auditorok a képzés után alkalmassá válnak az ISO 9001:2015 szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszer belső auditjának megszervezéséhez, irányításához és elvégzéséhez az ISO 19011:2011 szabvány alapján.

Képzésünk célja, hogy a hallgatóink megszerezzék a felsőfokú Level 6 (BA) végzettségük mellé azokat az ismereteket, amelyek az egyes szakterületek auditálásához szükségesek (alapvető ismeretek, audit- és kommunikációs technikák).

 Az auditorok képesek lesznek arra, hogy, megfelelő szakmai módszerekkel vizsgálja az adott szabványcsalád szerint kialakított rendszer működését, feltárja a hiányosságokat, eltéréseket, elkészítse az auditjelentést. Az adott vállalat vezetősége folyamatosan kapjon visszajelzést,  a PDCA ciklus folyamatosan legyen ellátva impulzusokkal, javítási, fejlesztési vagy preventív beavatkozások formájában.

Célcsoport

Valamennyi gazdasági társaság, akik bármely nemzetközi szabvány szerinti irányítási rendszert működtetnek

 közszféra,

 non-profit,

 for-profit szervezetek