A Cambridge Business Design Academy  Oktatási filozófiája

Oktatásunk hozzon változást!

Az oktatás és a hallgatók szorgalmas tanulása eredményezzen új ismereteket, új képességeket és legfőképpen változást a szemléletükben, magatartásukban, viselkedésükben. A képzés végén tisztában kell lenniük azzal, hogy mihez kezdjenek a diplomájuk megszerzése után.

A tanulás egy folyamat

Napjainkban, amikor az élethossziglani tartó tanulást egyre jobban népszerűsítik, hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tanulás egy véget nem érő folyamat. Ennek tudatában megszervezzük és végrehajtjuk az oktatás/tanulás előtti, alatti és utáni tevékenységeket, amelyek magukban foglalják a célok kitűzését, az előkészületeket, az oktatás, tanulás megvalósítását, alkalmazását és az után követést.

Az oktatás, a képzés, a tréningek a vállalati stratégia nagyon fontos része.

Az a vállalat, amely fejlődni akar, elsősorban a munkatársait kell fejlesztenie. Miután a vállalat legfontosabb erőforrása a jól képzett, elkötelezett dolgozó,  a vezetésnek  stratégiai szempontból is külön figyelmet kell fordítania a munkatársak szakmai képzésére és személyiségük fejlesztésére.

A munkatársak sikeres fejlesztése céljából szükséges, hogy a vezetés példát mutasson és azonosuljon a képzési folyamattal.

Ez azt jelenti, hogy a vezetők, a menedzserek együtt vegyenek részt képzéseink őket érdeklő egyes moduljaiban, egyes témáiban.

Ha a vezetés  aktívan hozzájárul képzéseink  eredményeinek alkalmazásához és támogatja az oktatás céljait nagy eredmények érhetők el.

Célunk, hogy az oktatásunk legyen ösztönző

A paradigmaváltáshoz, a szemléletváltáshoz, a magatartásváltozáshoz, a fejlődéshez jó oktatók kellenek.  Oktatóink nem csupán jó szakemberek, de pedagógiai érzékkel is rendelkeznek, hogy bátorítsák, erősítsék, ösztönözzék hallgatóinkat a tanulásban és a munkában a kimagasló teljesítményekre.

Arra törekszünk, hogy oktatásunk könnyen érthető legyen.

Az ATHE által megkövetelt ismerteket úgy kívánjuk közreadni, hogy azt a szakemberek és a témát kevésbé ismerő hallgatók is megértsék és elfogadják. Az előadások anyaga a legfrissebb, legújabb kutatási tapasztalatok és eredményeit is tartalmazza.